Over ons

Mijn Zorgtransitie

Social Media

MIJN-Zorgtransitie kent zijn oorsprong in vier samenwerkende organisaties namelijk het Zuyderland MC, Fysiotherapie Oostelijk Zuid Limburg (FOZL), Fysiopartners Zuyd (FPZ) en ProFysio. Na enkele voorbereidende jaren is sinds maart 2022 Stichting MIJN-Zorgtransitie een feit.

Stichting MIJN-Zorgtransitie zet zich in voor kwalitatieve beweegzorg. Dat doen wij niet alleen, maar samen met onze leden, huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten en andere regiopartners.  MIJN-Zorgtransitie wil het verbindingsplatform zijn tussen deze diverse partijen in de eerste en tweedelijns zorg. MIJN-Zorgtransitie is er voor en door paramedici. In eerste instantie richt MIJN-Zorgtransitie zich op de fysiotherapeutische zorg. Inmiddels zijn er 50 eerstelijns fysiotherapiepraktijken aangesloten. Zij vertegenwoordigen gezamenlijk meer dan 350 fysiotherapeuten uit de oostelijke en westelijk Mijnstreek.

Naast fysiotherapeuten, vervullen ook ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten een belangrijke rol in de beweegzorg, preventie van ziekten, behoud van gezonde leefstijl en optimaal herstel bij ziekte en/of medische ingreep. MIJN-Zorgtransitie is er ook voor hen. Op dit moment wordt er actief nagedacht hoe dit een goede invulling kan krijgen.

01.

Aanleiding

 • Voor verwijzers is het onduidelijk waarnaar hij zijn patiënt het beste naar kan verwijzen
 • De versnippering van zorg creëert onduidelijkheid bij de patiënt
 • De diversiteit aan specialisaties
 • Het ontbreken van structurele communicatielijnen tussen eerste en tweedelijns zorg professionals
 • Zorg op de juiste plek
 • Beperkte inspraak van de paramedische zorgprofessionals aan de regiotafels
02.

Doelstelling

 • Betere overdracht en communicatie voor betere ketenzorg.
 • Inzetten op preventie en transitie van zorg voor lagere kosten. ​
 • Standaardisatie van zorg voor kwalitatief goede beweegzorg.​
 • Positionering en zichtbaarheid van paramedici en beweegzorg voor meer toekomstbestendige zorg.
03.

Positionering

 • Positioneert zich als één aanspreekpunt, één gesprekspartner en één samenwerkingspartner
 • Draagt zorg voor uniforme zorgpaden en regionale werkgroepen/netwerken
 • Borgt kwalitatieve zorg

Missie

Door samen te werken en krachten te bundelen dragen we bij aan de best mogelijke beweegzorg in de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek!

Visie

Beweegzorg speelt een belangrijke rol in preventie van ziekten, verlies van zelfredzaamheid en behoud van een gezonde levensstijl. Als desondanks een ziekteproces en/of medische ingreep wordt doorgemaakt, richt beweegzorg zich op een optimaal herstel daarvan en zorgt voor secundaire preventie. Deze zorg rendeert optimaal als die in de vertrouwde leefomgeving wordt aangeboden en naadloos deel uitmaakt van de zorgketen waarin de zorgvrager zich bevindt. De fysiotherapeut draagt, als specialist van het bewegen, verantwoordelijkheid om deze beweegzorg kwalitatief, kwantitatief en tegen aanvaardbare kosten mogelijk te maken. Door samen te werken, versnippering terug te dringen en onze krachten te bundelen, kunnen we de beweegzorg in de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek verbeteren. We zijn van, voor en door de paramedici. We luisteren, ondersteunen bij hulpvraagstukken en komen samen in actie. Als een team realiseren we veranderingen en erkennen de uitdagingen waar we als zorgverlener voor staan.  Door teamwork met elkaar en met onze stakeholders in de regio zorgen wij dat wij onze patiënten de best mogelijke beweegzorg in de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek aanbieden! Wij hopen dit traject tot een succes te maken middels de 4 kernwaarden

 

Kwaliteit | Effectiviteit | Communicatie | Continuïteit

mijn-zorgtransitie

Bestuur

Dorien Niemans
Secretaris

Praktijkhouder van Health&Sports 

Voorzitter van FysioPartners Zuyd

Erik van der Pauw
Secretaris

Praktijkhouder ACTIEF! fysiotherapie

Voorzitter van Pro Fysio

René van Mierlo
Penningmeester

Praktijkhouder Fysiotherapie van Mierlo

Voorzitter FOZL

René Rademacher
Voorzitter

Afdelingshoofd Zuyderland

Linda Thiecke
Vice Voorzitter

Afdelingshoofd Zuyderland