Mijn-zorgtransitie

Samen voor de beste zorg

Door samen te werken en krachten te bundelen dragen we bij aan de best mogelijke beweegzorg in de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek!

Mijn-zorgtransitie

Over ons

MIJN-Zorgtransitie kent zijn oorsprong in vier samenwerkende organisaties namelijk het Zuyderland MC, Fysiotherapie Oostelijk Zuid Limburg (FOZL), Fysiopartners Zuyd (FPZ) en ProFysio. Na enkele voorbereidende jaren is sinds maart 2022 Stichting MIJN-Zorgtransitie een feit.

Stichting MIJN-Zorgtransitie zet zich in voor kwalitatieve beweegzorg. Dat doen wij niet alleen, maar samen met onze leden, huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten en andere regiopartners.  MIJN-Zorgtransitie wil het verbindingsplatform zijn tussen deze diverse partijen in de eerste en tweedelijns zorg. MIJN-Zorgtransitie is er voor en door paramedici. 

Werkgroepen
Mijn-Zorgtransitie

Momenteel zijn onder auspiciën van Mijn-Zorgtransitie drie werkgroepen actief. Te weten:

  • Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
  • Totale Heup en Totale Knie Prothesiologie (THP/TKP)
  • Permissive Weight Bearing (PWB)

Daarnaast zijn nog drie werkgroepen in oprichting. Te weten: 

  • Oncologie
  • COPD
  • Wervelkolom centrum (WKC)

Bestuur Mijn-Zorgtransitie

René Rademacher Voorzitter

Linda Thiecke Vice Voorzitter

René van Mierlo Penningmeester

Dorien Niemans Secretaris

Erik van der Pouw Secretaris

Lidmaatschap

Kan in 2023 alleen nog via lidamaatschap bij FOZL, FysioPartners Zuyd en ProFysio. Vanaf 2024 is direct lidmaatschap ook mogelijk.

Onze partners